*

Kako bismo uspešno realizovali vašu porudžbinu, potrebni su nam vaši podaci: ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih svojih korisnika. Vaši podaci će biti poznati isključivo našim zaposlenima i zaposlenima u kurirskoj službi.

Poštujući načelo privatnosti korisnika, vaše podatke nećemo davati trećim licima.

Zadržavamo pravo objavljivanja vaših podataka jedino u slučaju vodjenja postupka pred nadležnim sudom ili drugim nadležnim organom.